www.hasiciplzen.cz

Halová soutěž Skvrňany 2019

06.01.2019

HASIČSKÝ SBOR PLZEŇ-SKVRŇANY

pořádá XVIII. ročník  "halové soutěže mladých hasičů"

                                   kdy: neděle 27. ledna 2019

                                   v kolik: presence družstev - 9:30 hodin, zahájení - 10:00 hodin

                                   kde : tělocvična Západočeské univerzity, Univerzitní 8 - Borská pole, 

výstroj: jednotná výstroj není povinná, povinná je pouze sportovní obuv na přezutí do tělocvičny, včetně vedoucích a ostatních, přilby schváleného typu

družstva: soutěží čtyřčlenná družstva v kategorii mladší a starší (dle směrnice hry Plamen)

jednotlivci: ve věkové kategorii přípravka v max. počtu 12 členů z SDH

Soutěžící v kategorii mladší a starší budou mít pro případnou kontrolu členské průkazy!

Věcné prostředky na provedení disciplín - vlastní.

Je zakázána těžká obuv, kopačky, tretry apod. - VŠICHNI BUDOU MÍT PŘEZUVKY

Neběhá se na oválu ale člunkově, jednotlivé disciplíny jsou přizpůsobeny rozměrům tělocvičny.

Soutěžící v kategorii "přípravka" nebudou dále připuštěni na start v žádné jiné kategorii !!!

Případné nejasnosti budou vedoucím kolektivů upřesněny velitelem soutěže před jejím zahájením.

Videozáznamy a jejich případné zveřejňování je možné pouze se souhlasem pořadatele soutěže.

Počet 4-členných družstev a jednotlivců přípravek nahlaste prosím sms na tel.603443643 p. Malina nejpozději do 21. ledna 2019

Písemné přihlášky na předepsaném tiskopisu doručte pořadateli nejpozději v den a v místě konání soutěže.

Disciplíny: I.- Štafetový běh s překážkami dle CTIF (ve zkrácené verzi)

S úpravami :

1. úsek: na pokyn startéra vybíhá č. 1, překoná žebříkovou stěnu, přičemž musí rukama uchopit alespoň třetí a čtvrtou příčku a nohama šlápnout na první a druhou příčku. To platí jak při výstupu, tak při sestupu. Po zdolání žebříkové stěny (ve směru běhu) je na zemi položena proudnice "C" (štafeta), kterou soutěžící zdvihne a po proběhnutí svého úseku předává číslu 2.

2. úsek: č. 2 přebírá proudnici "C" (štafetu) od čísla 1 a překoná lehkoatletickou překážku. Shodí-li ji, má možnost ji znovu postavit a překonat. Číslo 2 předává proudnici "C" (štafetu) číslu 3.

3. úsek: č. 3 převezme od čísla 2 proudnici (štafetu) a musí podběhnout pod laťkou aniž by ji shodil. Spadne-li laťka ze stojanu, má soutěžící možnost znovu ji postavit na stojan a znovu ji podběhnout. Č. 3 předává proudnici (štafetu) číslu 4.

4. úsek: Č. 4 přebírá štafetu od čísla 3, doběhne k rozdělovači a hadicím ("C"-10m), ty spojí - za běhu se smí napojovat pouze proudnice (směr a nastavení spojek je libovolný, nesmí se dotýkat země, vpravo od hadic je koncovkami ve směru běhu postaven rozdělovač, tento se nesmí jakkoli natáčet)

II.- Štafeta 4x60 m (ve zkrácené verzi)

1. úsek: kladina

2. úsek: příčné břevno 0,8 m pro všechny kategorie

3. úsek: hasící přístroj

4. úsek: rozdělovač - hadice 10m mohou být i cvičné, hadice musí být v kotouči, konce hadic nesmí být odmotány a půlspojky nesmí být položeny na zemi proti sobě

III. Štafeta dvojic (ve zkrácené verzi)

S úpravami: soutěží 4-členné družstvo (bez velitele), proudnice může být štafetová, hydrantový nástavec dodá pořadatel a bude jej zajišťovat proti převržení rozhodčí.

Běhá se po levé straně hadic, na hadice se nešlape

IV. soutěž jednotlivců - kategorie "přípravka"!!!

soutěž spočívá v překonání jednoduché překážkové dráhy v délce cca 30 m v jednom směru :

dráhy: závodník odstartuje na pokyn startéra, nasedne na přistavené odstrkovadlo, pomocí něhož přejede slalomem na opačnou stranu dráhy, odstrkovadlo odloží, oběhne kužel, proleze tunelem v podobě roury o průměru 0,55 m délky 1,7 m, podběhne laťku ve výšce 0,8 m, kterou nesmí shodit, (v případě shození se může vrátit a podběhnout znovu (laťku vrací rozhodčí), na konci dráhy oběhne kužel a vrací se zpět třetí dráhou kde přeběhne lavičku, dále přenese přenosný hasící přístroj (zmenšenina), který nesmí padnout (pokud padne může se vrátit a postavit jej), poté proběhne cílem (v případě přípravek může být použita i vlastní cyklistická přilba). Změna vyhrazena !!!

hodnocení. stejně jako ve hře Plamen. Při shodném počtu bodů v celkovém hodnocení rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění ve štafetě 4 x 60m.

Marek GROLLMUSS   starosta sboru

www.hasiciplzen.cz