www.hasiciplzen.cz

Dětský tábor s hasiči 2023
Město Plzeň vybavilo prostřednictvím  OKŘ MMP své členy JSDH ochrannými nanorouškami AFM-1

Každý člen obdržel set 5ks nanoroušek určených po desinfekci určeným prostředkem k opakovanému použití. Dále by měli tito členové být v brzké době z prostředků OKŘ MMP vybaveni ochrannými maskami od Plzeňské firmy WPA pro použití při zásahové činnosti a významně tak přispělo k ochraně a zejména akceschopnosti svých hasičů....  děkujeme!

Ještě jednou pár slov k obdrženým rouškám:

- původní myšlenka byla taková, že každý člen jednotky obdrží krabičku, která byla speciálně pro Plzeň vybavena vším, co jednotlivec potřebuje.
- tedy sáček s 5 ks obličejových roušek, které je možné po použití dezinfikovat a násobně použít.
- dva igelitové sáčky 1. na znečištěné roušky, 2. na dezinfikované roušky
- igelitovou podložku k provádění dezinfekce použitých roušek
- plastový postřikovač, který se po naplnění dezinfekčním roztokem použije na postřik roušek (používejte výhradně roztok z modrého kanystru - ten je testován přímo na kmen SARS-COV-2)
Roztok v bílém kanystru slouží pro dezinfekci rukou a ploch !!!
- případné praní roušky do 40°C, bez aviváže

- zahřátí v klasické troubě na 70°C po dobu 5 minut

POZOR! Nový formát rejstříku sportu od 18. 10. 2020

Dne 18. 10. 2020 zveřejnila NSA nový formát rejstříku sportu. Formát je značně odlišný od původního. Nová je i struktura souboru CSV pro vkládání sporotovců i trenérů. Žádost o dotaci Můj klub 2021 je možné podávat od 22. 10. 2020 právě prostřednictví rejstříku sportu, www.rejstriksportu.cz


Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením virovou nákazou prosím zvažte vstup do zbrojnic!

PROPAGAČNÍ BĚH 2019

Dne 25. listopadu se dle plánu uskutečnil další ročník propagačního běhu s hasiči. Díky přízni počasí a slušnému počtu účastníků se podařilo zrealizovat velice povedenou akci. Jako vždy obdržela první stovka účastníků čelovou svítilnu a drobné dárky. V cíli pak čekalo na všechny účastníky a jejich doprovod příjemné občerstvení a rovněž něco pro zahřátí. Děkujeme za přízeň Městskému obvodu Plzeň 3 a Nadaci 700 let města Plzně, bez jejichž podpory bychom těžko takovou akci zrealizovali. Těším se na viděnou při dalších příležitostech, Marek Grollmuss - starosta Hasičského sboru Skvrňany

PROPAGAČNÍ BĚH 2019 (pořádá HS Skvrňany)

V pondělí 25. listopadu jste všichni hasiči i jejich příznivci zváni na další ročník propagačního běhu s hasiči. Pro účastníky máme přichystané dárky a upomínkové předměty, v cíli pak na všechny čekají  teplé nápoje a občerstvení. Sraz účastníků je plánován na Pondělí v 16:30 hodin v areálu zbrojnice ve Skvrňanech, poté se společně přesuneme na start do ulice Nade Mží kde v 17:00 odstartujeme letošní ročník. 

PLAMEN 2019 

O víkendu 28. - 29. 9.  se uskutečnilo zahajovací kolo (branný závod) hry PLAMEN 2019/2020, v neděli pak závěrečná část hry PLAMEN 2018/2019 - jako náhrada za zrušený závod z 25. - 26. 5. 2019.

PLAMEN 2019 - ZRUŠEN!!!

- o vikendu 25. - 26. 5. 2019 se mělo na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň ve Skvrňanech uskutečnit závěrečné kolo hry Plamen 2018/2019. Vzhledem k nedůstojnému a podlému jednání některých jedinců z řad městského sdružení hasičů Plzeň-město a vzhledem k vážným následkům jejich konání, rozhodla se většina pořádajících členů spolu s VV MěSH a ORM neuspořádat tuto akci do vyřešení stávajících problémů. Je nám líto všeho vynaloženého času a úsilí věnovaného přípravě této prestižní akce, ale vězte že dokud budeme mít v řadách lidi kteří takto zásadně poškozují činnost sdružení, nebudeme se moci posunout dále.  

aktuálně

Slavnostního předání cen u příležitosti vyhodnocení Plzeňské dětské hasičské ligy 2018 se v podvečer 6. března v sále kulturního domu "Šeříkovka" zúčastnilo bezmála 200 mladých hasičů spolu se svými vedoucími.

Plzeňská dětská hasičská liga je seriál soutěží s hasičskou tématikou, kterých se účastní kolektivy mladých hasičů z deseti plzeňských sborů dobrovolných hasičů, které pracují s mládeží.
Na území města Plzně je v rámci Městského sdružení hasičů Plzeň činných šestnáct sborů dobrovolných hasičů s cca 1 250 členy. Z nich se rekrutuje cca 260 do Jednotek sborů dobrovolných hasičů, které zřizují jednotlivé Městské obvody.
Právě práce s mladými hasiči je zárukou udržení těchto jednotek v akceschopném stavu, neboť je nutné tyto pravidelně doplňovat o nové členy. Většina jich totiž dorůstá právě z mladých hasičů.
V Plzni pracujeme s více jak 300 mladými hasiči ve věku od 3 do 15 let. O ně se stará cca 85 vedoucích a instruktorů.
Statutární město Plzeň tyto aktivity podporuje nemalou finanční částkou.
To se také příjemně projevilo na programu slavnostního vyhodnocení a skladbě cen pro vítěze.


umístění:
kategorie mladší:
1. Litice
2. Doubravka
3. Bolevec


kategorie starší:
1. Litice
2. Hradiště
3. Božkov

 

Letní dětský tábor Drahotín 2019 - 14.- 27. 7. 2019
Letní dětský tábor Drahotín 2019 - 14.- 27. 7. 2019

Rádi bychom pozvali všechny plzeňské hasiče a jejich příznivce na letošní hasičský ples, který proběhne 15. 3. 2019 od 19°° hodin v restauraci Na Spilce v plzeňském pivovaru. Vstupenky je možno rezervovat nebo přímo zakoupit u sl. Anny Vojtové po telefonní dohodě na tel. čísle: 602 704 152.

www.hasiciplzen.cz