www.hasiciplzen.cz

Letní dětský tábor 2024

v termínu 14. - 27. 7. 2024 - táborová základna DrahotínMladí hasiči ze Skvrňan trénovali za podpory MO3 Plzeň

O víkendu 27. 9. az 1. 10. 2023 naplánovali hasiči z SDH Plzeň Skvrňany soustředění kolektivu mladých hasičů na táborové základně Drahotín. Táborová základna je ve správě městského sdružení hasičů Plzeň a je rovněž tomuto účelu výborně vybavena. Nicméně vzhledem k současným cenám energií, pohonných hmot apod. je poměrně nezanedbatelný pronájem a tudíž SDH Skvrňany využil možnosti hradit část nákladů na toto soustředění - konkrétně pronájem základny z prostředků získaných formou dotace z Dotačního programu č. 1 "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže" od Statutárního  města Plzeň zastoupeným Městským obvodem Plzeň 3. Díky těmto prostředkům se podařilo zrealizovat parádní akci aniž by byli rodiče  mladých účastníků zatěžováni nemalou finanční spoluúčastí. 

Nadpistextu

UPOZORNĚNÍ

Jistě jste zaregistrovali probíhající kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Skvrňanech, nicméně provoz kanceláře MěSH je zajištěn bez omezení, pouze prosíme o předchozí telefonickou domluvu. Kancelář je přestěhována do dřevěné chaty v zadní části areálu zbrojnice, vchod je samostatný z chodníku z Vejprnické ulici.

Díky za pochopení.

Dětský tábor s hasiči 2023
Město Plzeň vybavilo prostřednictvím  OKŘ MMP své členy JSDH ochrannými nanorouškami AFM-1

Každý člen obdržel set 5ks nanoroušek určených po desinfekci určeným prostředkem k opakovanému použití. Dále by měli tito členové být v brzké době z prostředků OKŘ MMP vybaveni ochrannými maskami od Plzeňské firmy WPA pro použití při zásahové činnosti a významně tak přispělo k ochraně a zejména akceschopnosti svých hasičů....  děkujeme!

Ještě jednou pár slov k obdrženým rouškám:

- původní myšlenka byla taková, že každý člen jednotky obdrží krabičku, která byla speciálně pro Plzeň vybavena vším, co jednotlivec potřebuje.
- tedy sáček s 5 ks obličejových roušek, které je možné po použití dezinfikovat a násobně použít.
- dva igelitové sáčky 1. na znečištěné roušky, 2. na dezinfikované roušky
- igelitovou podložku k provádění dezinfekce použitých roušek
- plastový postřikovač, který se po naplnění dezinfekčním roztokem použije na postřik roušek (používejte výhradně roztok z modrého kanystru - ten je testován přímo na kmen SARS-COV-2)
Roztok v bílém kanystru slouží pro dezinfekci rukou a ploch !!!
- případné praní roušky do 40°C, bez aviváže

- zahřátí v klasické troubě na 70°C po dobu 5 minut

POZOR! Nový formát rejstříku sportu od 18. 10. 2020

Dne 18. 10. 2020 zveřejnila NSA nový formát rejstříku sportu. Formát je značně odlišný od původního. Nová je i struktura souboru CSV pro vkládání sporotovců i trenérů. Žádost o dotaci Můj klub 2021 je možné podávat od 22. 10. 2020 právě prostřednictví rejstříku sportu, www.rejstriksportu.cz


Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením virovou nákazou prosím zvažte vstup do zbrojnic!

PROPAGAČNÍ BĚH 2019

Dne 25. listopadu se dle plánu uskutečnil další ročník propagačního běhu s hasiči. Díky přízni počasí a slušnému počtu účastníků se podařilo zrealizovat velice povedenou akci. Jako vždy obdržela první stovka účastníků čelovou svítilnu a drobné dárky. V cíli pak čekalo na všechny účastníky a jejich doprovod příjemné občerstvení a rovněž něco pro zahřátí. Děkujeme za přízeň Městskému obvodu Plzeň 3 a Nadaci 700 let města Plzně, bez jejichž podpory bychom těžko takovou akci zrealizovali. Těším se na viděnou při dalších příležitostech, Marek Grollmuss - starosta Hasičského sboru Skvrňany

PROPAGAČNÍ BĚH 2019 (pořádá HS Skvrňany)

V pondělí 25. listopadu jste všichni hasiči i jejich příznivci zváni na další ročník propagačního běhu s hasiči. Pro účastníky máme přichystané dárky a upomínkové předměty, v cíli pak na všechny čekají  teplé nápoje a občerstvení. Sraz účastníků je plánován na Pondělí v 16:30 hodin v areálu zbrojnice ve Skvrňanech, poté se společně přesuneme na start do ulice Nade Mží kde v 17:00 odstartujeme letošní ročník. 

PLAMEN 2019 

O víkendu 28. - 29. 9.  se uskutečnilo zahajovací kolo (branný závod) hry PLAMEN 2019/2020, v neděli pak závěrečná část hry PLAMEN 2018/2019 - jako náhrada za zrušený závod z 25. - 26. 5. 2019.

PLAMEN 2019 - ZRUŠEN!!!

- o vikendu 25. - 26. 5. 2019 se mělo na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň ve Skvrňanech uskutečnit závěrečné kolo hry Plamen 2018/2019. Vzhledem k nedůstojnému a podlému jednání některých jedinců z řad městského sdružení hasičů Plzeň-město a vzhledem k vážným následkům jejich konání, rozhodla se většina pořádajících členů spolu s VV MěSH a ORM neuspořádat tuto akci do vyřešení stávajících problémů. Je nám líto všeho vynaloženého času a úsilí věnovaného přípravě této prestižní akce, ale vězte že dokud budeme mít v řadách lidi kteří takto zásadně poškozují činnost sdružení, nebudeme se moci posunout dále.  

aktuálně

Slavnostního předání cen u příležitosti vyhodnocení Plzeňské dětské hasičské ligy 2018 se v podvečer 6. března v sále kulturního domu "Šeříkovka" zúčastnilo bezmála 200 mladých hasičů spolu se svými vedoucími.

Plzeňská dětská hasičská liga je seriál soutěží s hasičskou tématikou, kterých se účastní kolektivy mladých hasičů z deseti plzeňských sborů dobrovolných hasičů, které pracují s mládeží.
Na území města Plzně je v rámci Městského sdružení hasičů Plzeň činných šestnáct sborů dobrovolných hasičů s cca 1 250 členy. Z nich se rekrutuje cca 260 do Jednotek sborů dobrovolných hasičů, které zřizují jednotlivé Městské obvody.
Právě práce s mladými hasiči je zárukou udržení těchto jednotek v akceschopném stavu, neboť je nutné tyto pravidelně doplňovat o nové členy. Většina jich totiž dorůstá právě z mladých hasičů.
V Plzni pracujeme s více jak 300 mladými hasiči ve věku od 3 do 15 let. O ně se stará cca 85 vedoucích a instruktorů.
Statutární město Plzeň tyto aktivity podporuje nemalou finanční částkou.
To se také příjemně projevilo na programu slavnostního vyhodnocení a skladbě cen pro vítěze.


umístění:
kategorie mladší:
1. Litice
2. Doubravka
3. Bolevec


kategorie starší:
1. Litice
2. Hradiště
3. Božkov

 

Letní dětský tábor Drahotín 2019 - 14.- 27. 7. 2019
Letní dětský tábor Drahotín 2019 - 14.- 27. 7. 2019

Rádi bychom pozvali všechny plzeňské hasiče a jejich příznivce na letošní hasičský ples, který proběhne 15. 3. 2019 od 19°° hodin v restauraci Na Spilce v plzeňském pivovaru. Vstupenky je možno rezervovat nebo přímo zakoupit u sl. Anny Vojtové po telefonní dohodě na tel. čísle: 602 704 152.

www.hasiciplzen.cz