www.hasiciplzen.cz

Partneři

MěSH Plzeň se těší z přízně a spolupráce velmi silných a spolehlivých partnerů díky nimž je schopno nabídnou velmi atraktivní podmínky k práci všech kategorií našich členů. Na oplátku nabízí svůj potenciál k využití ve prospěch svým partnerům.

www.hasiciplzen.cz