www.hasiciplzen.cz

Slavnostního předání cen u příležitosti vyhodnocení Plzeňské dětské hasičské ligy 2018 se v podvečer 6. března v sále kulturního domu "Šeříkovka" zúčastnilo bezmála 200 mladých hasičů spolu se svými vedoucími.


Plzeňská dětská hasičská liga je seriál soutěží s hasičskou tématikou, kterých se účastní kolektivy mladých hasičů z deseti plzeňských sborů dobrovolných hasičů, které pracují s mládeží.
Na území města Plzně je v rámci Městského sdružení hasičů Plzeň činných šestnáct sborů dobrovolných hasičů s cca 1 250 členy. Z nich se rekrutuje cca 260 do Jednotek sborů dobrovolných hasičů, které zřizují jednotlivé Městské obvody.
Právě práce s mladými hasiči je zárukou udržení těchto jednotek v akceschopném stavu, neboť je nutné tyto pravidelně doplňovat o nové členy. Většina jich totiž dorůstá právě z mladých hasičů.
V Plzni pracujeme s více jak 300 mladými hasiči ve věku od 3 do 15 let. O ně se stará cca 85 vedoucích a instruktorů.
Statutární město Plzeň tyto aktivity podporuje nemalou finanční částkou.
To se také příjemně projevilo na programu slavnostního vyhodnocení a skladbě cen pro vítěze.


umístění:
kategorie mladší:
1. Litice
2. Doubravka
3. Bolevec


kategorie starší:
1. Litice
2. Hradiště
3. Božkov

Závod záchranářských týmů 2018

Dne 22. 9. 2018 proběhl branný závod -"Závod záchranářských týmů 2018" v Plzeňské úpravě na táborové základně Drahotín u obce Zruč-Senec za finanční podpory Plzeňského kraje. 

PLAMEN 26.-27. 5. 2018

Ve dnech 26. a 27. května proběhl závod mladých hasičů na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň. níže výsledky této soutěže.

Vyhlášení PDHL 2016

Pár obrázků z vyhlášení konečných výsledků PDHL 2016 v sále KD v Šeříkové ulici na Slovanech. Jako obvykle se rozdávaly hodnotné ceny díky podpoře města Plzeň. Děkujeme!

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ 2018


20. 1.      Novoroční střelecké klání dětských družstev Doubravka

10. 2.      dětská halová soutěž Skvrňany

                  1. 3.        vyhlášení dětské hasičské ligy 2016 Šeříkova

24. 3.     halová soutěž Toužim

7. 4.       Aprílové klání PS 8 (na podívání) Skvrňany

14. 4.     Podchlumecká dětská soutěž Doubravka

21. 4.     Plamen - branný závod Drahotín

30. 4.    stavění májky Skvrňany

                    26.-27. 5. PLAMEN - závěrečné kolo atlet. Skvrňany

2. 6.      dětská soutěž Bukovec

9. 6.      dětská soutěž Újezd

16. 6.     dětská soutěž Hradiště

                   15. - 28. 7. letní dětský tábor Drahotín - Zruč

                   22. 9.  Plamen - branný závod 2017/2018 Drahotín

6. 10.     dětská soutěž Křimice

13. 10.    dětská soutěž Božkov

20. 10.   dětská soutěž Pohádkový les Bolevec

7. - 9. 12. soustředění s mikulášskou nadílkou Drahotín - Zruč

www.hasiciplzen.cz