www.hasiciplzen.cz

Novoroční rozstřel Doubravka 2019

03.01.2019

Pozvánka na Novoroční střelecké klání dětských družstev

Pořadatel : SDH Plzeň - Doubravka

Termín : 12. 01. 2019.

Příjezd družstev : 12. 01. 2019 v 09:00 hodin

Zahájení : 09:30 hodin.

Delegát soutěže: bude delegován ORM

Velitel soutěže: Roman Svoboda

Klání je určené pro tříčlenná družstva.

Z každého sboru se mohou z důvodu omezené kapacity zúčastnit maximálně čtyři tříčlenná družstva (max. 12 soutěžících ze sboru). Družstva budou dle věku rozdělena do kategorií mladší a starší (dle platných směrnic hry Plamen).

Disciplíny: střelba, zdravověda, technické prostředky a uzle.

Ze sboru mohou být např. přihlášená tři tříčlenná družstva starších a jedno mladších, ale nesmí se překročit limit 12 osob na jeden sbor.

Celé klání se bude konat ve vnitřních prostorách hasičské zbrojnice v Plzni - Doubravce. Všechny disciplíny budou hodnoceny dle platných směrnic ZZT vydaných v září 2018.

Hodnocení bude formou trestných bodů.

střelba - každý soutěžící bude mít 6 diabolek. Střílet se bude na tzv. kovové vojáčky (šest vojáčků). Soutěžní družstva budou střílet se vzduchovkami Slavia 631. Za nesestřelený cíl 1 trestný bod.

Při střelbě bude mít každý soutěžící ochranné brýle (mohou být i vlastní - dioptrické brýle budou považovány za ochranné).

zdravověda - hodnocení dle platných směrnic ZZT ze září 2018, všechna družstva, tedy mladší i starší, budou pouze komunikovat s operačním střediskem a provádět resuscitaci figuríny, tedy nepřímá masáž srdce a dýchání z úst do úst dle platných směrnic ZZT ze září 2018,

technické prostředky - hlídky losují ze všech pěti částí prostředků, hodnocení dle platných směrnic ZZT ze září 2018.

uzle - losují se, pro kategorii mladší prvních pět uzlů, pro kategorii starší všech sedm uzlů, hodnocení dle platných směrnic ZZT ze září 2018.

Při shodě bodů, rozhoduje lepší výsledek ve střelbě celého družstva (v případě úplné shody výsledků, včetně střelby, bude rozstřel mezi družstvy).

Celé klání není hodnoceno časem.

Dle místní úpravy, se hodnotí u všech disciplín každé neúspěšné provedení jedním trestním bodem za nesplnění disciplíny, úkolu.

Ve zbrojnici bude pro děti připraven pitný režim, strava vlastní (možnost zakoupení drobného občerstvení). Soutěž není samostatně pojištěna. Soutěžní družstva neplatí startovné. Uvedené klání se bude započítávat do Plzeňské dětské hasičské ligy.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 08.01.2019 písemně, nebo E - mailem: sdhdoubravka@seznam.cz, nebo telefonicky na 603 732 558 Roman Svoboda.

www.hasiciplzen.cz