www.hasiciplzen.cz

Vyhlášení výsledků PDHL

07.03.2019

Slavnostního předání cen u příležitosti vyhodnocení Plzeňské dětské hasičské ligy 2018 se v podvečer 6. března v sále kulturního domu "Šeříkovka" zúčastnilo bezmála 200 mladých hasičů spolu se svými vedoucími.
Plzeňská dětská hasičská liga je seriál soutěží s hasičskou tématikou, kterých se účastní kolektivy mladých hasičů z deseti plzeňských sborů dobrovolných hasičů, které pracují s mládeží.
Na území města Plzně je v rámci Městského sdružení hasičů Plzeň činných šestnáct sborů dobrovolných hasičů s cca 1 250 členy. Z nich se rekrutuje cca 260 do Jednotek sborů dobrovolných hasičů, které zřizují jednotlivé Městské obvody.
Právě práce s mladými hasiči je zárukou udržení těchto jednotek v akceschopném stavu, neboť je nutné tyto pravidelně doplňovat o nové členy. Většina jich totiž dorůstá právě z mladých hasičů.
V Plzni pracujeme s více jak 300 mladými hasiči ve věku od 3 do 15 let. O ně se stará cca 85 vedoucích a instruktorů.
Statutární město Plzeň tyto aktivity podporuje nemalou finanční částkou.
To se také příjemně projevilo na programu slavnostního vyhodnocení a skladbě cen pro vítěze.


umístění

kategorie mladší:
1. Litice
2. Doubravka
3. Bolevec


kategorie starší:
1. Litice
2. Hradiště
3. Božkov 


Vlastimil Malina - náměstek starosty Mě SH Plzeň

 odkaz na článek na stránkách města Plzeň

www.hasiciplzen.cz